Åk tryggt och billigt
För Taxiverket är vänliga och hjälpsamma taxichaufförer med högt säkerhetstänkande och som håller tider och löften en självklarhet. Deras trafikledningssystem gör att de lätt ser vilka turer olika bilar kört, vilket kommer väl till pass bland annat om någon skulle ha glömt något i en bil. Dessutom har de lägst pris i stan. Inte konstigt att företaget har växt från att ha 45 till 90 bilar på bara tre år trots lågkonjunkturen.
Mannen bakom Taxiverket heter Sardar Albarzindji, en mångsidig person full av idéer och framåtanda. Han är kurd och kom till Sverige från Irak 1992 av politiska skäl och började arbeta som civilingenjör på ABB. Även då var det lågkonjunktur och Sardar tillhörde dem som fick gå från bolaget redan efter ett år, vilket så småningom skulle leda till att han blev företagsledare över Taxiverket med närmare 500 anställda.

När Sardar blivit arbetslös bestämde han sig för att ta taxilegitimation och började köra taxi, först som anställd och senare som egen. Något år senare bildade han aktiebolag tillsammans med några vänner som också var arbetskamrater och tillsammans hade de åtta till nio bilar. Först anslöt de sig till en beställningscentral men sedan köpte det en egen central på avbetalning och startade bolaget Taxi 12 12 12. Det hade nu hunnit bli 1998. De konkurerade med två andra bolag och så småningom slöt de sig samman med det ena av dem. Sardar satt i styrelsen fram till 2003. Då fick han en hjärtinfarkt.
- Det fick mig att bromsa, berättar Sardar som avgick från styrelsen och lämnade bolaget till sin kompanjon för att själv kunna vila upp sig i lugn och ro.

2004 åkte Sardar tillbaka till Irak men insåg snart att han inte passade in där längre. Familjen var dessutom kvar här medan Sardar skulle ordna upp allt i hemlandet och han pendlade fram och tillbaka tills han insåg att han nu kände sig mer hemma i Sverige än i Irak och efter två och ett halvt år beslöt han sig för att stanna här. Han köpte in sig i bolaget igen och började driva det tillsammans med en av de tidigare kompanjonerna som även är dataprogrammerare. Sardar själv är också programmerare men hans kunskaper är lite äldre.
- Vi behövde datorisera vårt taxisystem, men vi ville ha det helt anpassat till verksamheten och tyckte det bästa vore om vi gjorde det själva, säger Sardar.

De började först bygga upp sitt egna trafikledningssystem och fortsatte sedan med att programmera in debitering och priser. I dag kommer priset upp direkt när man matar in hämtning och lämning och alla körningar registreras.
- På så sätt slipper vi missförstånd mellan förarna och kunderna och om någon skulle ha glömt något i en bil är det lätt att hitta, säger Sardar.
Systemet ökar också säkerheten. Om någon kör för fort syns det genast och föraren blir ombedd att sänka farten och om en förare skulle få klagomål är det också lätt att se om det förekommit klagomål tidigare. Därför är det enkelt att se till att alla chaufförer har tvättade bilar, sköter sina turer, visar intresse och hjälpsamhet mot kunderna och tar ut rätt pris.
- Det är ett väldigt bra system, säger Sardar. Vi är ju ett rätt stort bolag nu med nästan 90 bilar anslutna och närmare 500 anställda så utan systemet skulle det vara omöjligt att hålla reda på vilka som är duktiga.

Taxiverket satsar mycket på miljön och när en bil byts ut ser de till att den nya bilen är en miljöbil. I dagsläget är ungefär hälften av bilarna miljövänliga och inom några år kommer i stort sätt alla att var det. Bolaget har mycket kommunikation och gemensamt utbyte med deras leverantörer och hjälper dem med tips om vad de upplever som mindre bra så att det blir bättre i framtiden. De erbjuder alla typer av körningar, även budning där de har speciella budbilar och de kör bland annat ut mat åt Online Pizza i Malmö, Lund och Helsingborg. På bara tre år har de ökat 100 procent trots den ekonomiska krisen och har idag beställningscentral i Malmö och Lund och håller även på och utvecklar i Helsingborg. Sardar blickar ständigt framåt. Han vill utveckla företaget ännu mer och så småningom bli rikstäckande, men det är en lång process. Taxiverket är redan billigast i stan. Men det går att åka ännu något billigare. Både företag och privatpersoner kan få ett särskilt kort som ger rabatt och då skickas en räkning ut i slutet av månaden.
- Du kan sätta en kreditlimit på kortet och till exempel sätta en lägre limit för barnen än för dig själv om de åker ensamma, säger Sardar.

Taxiverket

Bransch:
Taxi

Telefon: 040-6024400
Fax: 040-6024409


Email:
sardar.albarzindji@taxiverket.se

Hemsida:
www.taxiverket.se

Adress:
Taxiverket
Volframgatan 3
21364 Malmö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN